Про бібліотекуЗагальноосвітня школа №5 почала діяти з вересня 1989 року. У цьому ж році була створена і бібліотека. Це невелике, але затишне приміщення, яке має площу 72 кв. м. Є окреме сховище підручників. У бібліотеці є Інтернет, копіювальна техніка, принтери та комп'ютер. 
Загальний фонд бібліотеки нараховує 46782 примірники з них:
художня література - 20325
підручники - 26393
електронні засоби - 66
періодичні видання - 22 назви.
Загальна кількість користувачів - 1500
Книговидача - 29960 примірників. 
Операційне й повноцінне забезпечення інформаційних потреб школи – одне з основних функцій сучасної бібліотеки. Тому використовуючи різні форми і методи бібліотечно-бібліографічної роботи наша бібліотека приділяє увагу проблемам, пов’язаних із пошуком і забезпечення інформації. Носіями інформації нашої бібліотеки є друковані видання і електронні ресурси. Популяризація ББЗ у нашій бібліотеці здійснюється  за допомогою таких засобів
 • Презентації новинок - «На хвилину зупинись, нову книгу подивись»;
 • інформаційні огляди – «Новинки педагогічної преси»;
 • дні інформації до предметних тижнів;
 • інформаційні бібліотечно-бібліографічні консультації при написані манівських                    робіт;
 • інформування про книги;
 • виставки-сюрпризи «Книгу берегти — життя їй продовжити»;
 • персональні читацькі виставки «Найкращий читач року»;
 • виставки-перегляди «Цей чудовий світ поезії»;
 • вікторини «Вулицями Казкового міста»,
 • тематичні дискусії «Я – за безпечний Інтернет».
 • Презентації книг 
В щоденній роботі на абонементі найчастіше використовуються рекомендаційні бесіди: про прочитане, індивідуальні консультації при виборі книг. Під час вибору книг, бібліотекар прагне, щоб школяр: по-перше, мав відомості про книгу, по-друге, зацікавився книгою настільки ,щоб вільний час намагався  присвятити читанню ,і по-третє, міг так зрозуміти книжку ,щоб вона сколихнула його розум і почуття, відкрила світ прекрасного і забезпечила якнайповніше його пізнання.Сучасні шкільні навчальні програми зорієнтовані на формування у школярів уміння самостійно здобувати знання, вести пошук додаткової інформації, яка б складала систему знань з основ наук. Навчити читачів орієнтуватися в світі інформації, користуватися джерелами інформації, знати, де і як можна підібрати необхідну літературу з певної теми – це завдання наступного етапу виховання інформаційної культури.
За рахунок одночасного використання графічної, звукової, фото і відео інформації, мультимедійних засобів можна зробити навчання цікавим і захоплюючим.
До таких форм, які використовуються в нашій бібліотеці належать:
 • Презентації при проведенні масових заходів 
 • Мультимедійні вікторини 
 • Мультимедійні огляди
 • Огляди електронних ресурсів
 • Рекомендаційні електронні  списки літератури до педрад
 • Бази даних електронних ресурсів за запитами
Великим потенціалом для популяризації читання і задоволення потреб за новими програмами є сайти бібліотек і електронні бібліотеки. Єрмак М.М. зробила підбірку електронних сайтів для використання учнями і вчителями з різних предметів.  В бібліотеці з кожним роком зменшується підписка періодичних видань, і  тому єдиний вихід користуватися послугами електронних газет і журналів. Ще одним засобом, який успішно використовується в бібліотеці є електронна пошта, за допомогою якої вчителі і діти одмінюються текстовими і графічними файлами.
Учні десятих та одинадцятих класів – це користувачі різноманітної наукової та науково-популярної інформації. Їх вміння пошуку, використання та пропаганди інформації ми розширюємо та навчаємо використовувати нові телекомунікаційні технології, зокрема комп’ютерні.
Для того, щоб навчити учнів використовувати мультимедійні джерела  інформації, треба їх створити. Таке завдання постало перед бібліотекою ще декілька років тому. Розробки інформаційних баз даних ми  розпочали разом з вчителем інформатики. У нас створені  такі бази банних
 • Електронна картотека підручників
 • Картотека періодичних видань
 • Вчительські презентації і проекти
 • Управлінські програми
 • Електронні посібники і підручники.
Інформаційно комунікаційні технології дозволяють не тільки розширити традиційні методи роботи , але й застосовувати нові форми. Одна з проблем це те, що сучасні діти і підлітки не хочуть читати книги. Інформаційні технології складають конкуренцію  традиційним джерелам інформації. Але ж насправді вони тільки допомагають. Використання мультимедіа матеріалів при проведенні різного роду міроприємств – оглядів, усних журналів, презентацій, різного роду уроків, свят книги роблять їх більш цікавими, яскравими, допомагають донести основні ідеї , посилюють сприйняття матеріалуРівень та перспективи бібліотечного обслуговування значною мірою залежить від тих можливостей , які бібліотека має у сфері користувачам різних послуг. Зараз основні фонди не відповідають завданням шкільного абонементу. Тому особливої гостроти набуває проблема використання електронних ресурсів . Зокрема у нашій бібліотеці налічується понад 55 дисків із розробками уроків, допоміжними матеріалами до їх проведення. Учні використовують їх для написання рефератів, повідомлень, манівських робіт. Змінюються шкільні програми і зростає інтелектуальний рівень школярів. У користувачів є змога отримувати необхідну інформацію не тільки за допомогою наявного книжкового фонду, а й за допомогою мережі Інтернет. Це дає змогу забезпечити широкий доступ до інформації для розвитку пізнавальних та творчих здібностей. Інтернет-ресурси бібліотеки складаються з ресурсів для педагогів, учнів, батьків. До наявних друкованих ресурсів додаються електронні повнотекстові видання, що допомагають користувачам знайти себе у світі інформації. У нашій бібліотеці створений електронний каталог підручників, періодики, нових надходжень. Це дає можливість оперативно організувати пошук документів, інформації , статистичних даних, давати вичерпну відповідь на той чи інший запит, проводити інформаційну та довідково-бібліографічну роботу. Допомогти користувачам орієнтуватися в бібліотеці у її фондах і картотеках допомагає «Бібліотечний репетитор» .

Операційне й повноцінне забезпечення інформаційних потреб школи – одне з основних функцій сучасної бібліотеки. Тому використовуючи різні форми і методи бібліотечно-бібліографічної роботи наша бібліотека приділяє увагу проблемам, пов’язаних із пошуком і забезпечення інформації.
Серед основних педагогічних технологій, впроваджених у роботу бібліотеки, слід визначити такі: допомога у створенні інтегрованих уроків, написання рефератів, повідомлень з навчальних дисциплін; створення додаткових картотек, інформаційних списків, експрес-інформації; формування інформаційної культури учнів, постійного прагнення їх до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування у них навичок систематизації та особистісної оцінки інформації; по можливості, надання доступу до нетрадиційних носіїв інформації, зокрема, через мережу Інтернет. Не секрет, що сьогодні діти читають менше, ніж років 10-15 назад. Багато з них читають лише книги за шкільною програмою. Причин тому багато: велика завантаженість в школі, відео , телевізор, комп’ютер, дороговизна книжок, застарілі фонди бібліотек. Тому постає питання перед бібліотекарями: як залучити дітей до читання . Масові міроприємства дають гарний результат, але ж їх неможливо проводити кожний день. Діти при виборі книг в першу чергу звертаються до виставок. Сьогодні бібліотека є не тільки закладом, який реалізує право громадян на доступ до інформації, але й центром спілкування користувачів. Спілкуватися можна не тільки в діалозі, а й опосередковано, через виставку. Виставкова робота крім розкриття книжкових фондів покликана забезпечити усвідомлення мотивів до інформації, а також стимулювати здатність до інформаційного спілкування. Виставка – це завжди творчість, це засіб розкриття фонду бібліотеки, і можливість порекомендувати кращі книги з певної теми читачеві, елементи інформаційного простору шкільної бібліотеки.
Нетрадиційні форми книжкових виставок:
·        Виставка-дискусія (« Бути ввічливим – це сучасно?»
·        Виставка одного портрета ( Ідеї Сухомлинського у школі»)
·        Виставка хобби («Мир твоих увлечений» , «Моє захоплення компютер»)
·        Виставка-гра («Угадай из каких мы книг»)
·        Виставка –календар ( «По страницах календаря»)
·        Виставка-презентація ( «К нам новая книга пришла», «Навчати цікаво – це навчати незвично»)
·        Виставка досьє («Державні символи України»)
·        Виставка дата («Новогодний вернисаж»)
Щоб дітям захотілося прочитати книги з виставки їх треба зацікавити , підштовхнути до цього. Книжкові виставки ми оформляємо, супроводжуючи їх назвами , які містять в собі проблему, питання , змушують задуматися, викликати внутрішній діалог.
Так цікавою і результативною була виставка-ділог «Чтение под настроение» 
Наша бібліотека широко використовує інноваційні форми і методи масової роботи:
·        Ігри-подорожі по книгах  «Улыбка и смех по Носову»
·        Уроки-подорожі  «Країни розумників
·        Літературні і інтелектуальні ігри 
·        Інформ-вікторини
·        Літературні диліжанси
·        Літературні фантазії
·        Презентації Этот разный и удивительный Гоголь»)
·        КВН
·        Турніри
·        Слайд-проекти  (проект «Створення БІЦ у школі»)
«Библиотека будущого»,
«По сторінках «Слово о полку Ігоревім»)
·        Інтегровані уроки-подорожі  («По страницам словаря от А до Я»)
·        Нетрадиційні форми книжкових виставок:
Ми постійно прагнемо оновити «методику» масової роботи і роботу із залученням дітей до книги, тим більше що наше бажання співпадає із бажанням самих читачів. Щоб зацікавити підлітків до книги і читання підняти престиж бібліотеки ми на сайті школи  «запустили» флешмоб акцію «Читати – це круто». Користувачі можуть приймати участь в акції у таких номінаціях
BOOK-фотографія
BOOK-симпатія

BOOK-фотографія

Учням школи було запропоновано спробувати себе в рекламі і фотомистецтві, придумати влучні оригінальні салогани про книгу і читання. Користувачі «змагаються» за авторство «суперкадра» на якому зафіксовані смішні, вишукані, незвичайні моменти спілкування з книгою.

BOOK-симпатії

В ході акції учасники номінували свої улюблені книги на звання «BOOK-симпатія!».


Всі ці наробки ви зможете побачити на сторінках нашого блогу. 
А цікаві книги  і журнали чекають вас на полицях нашої бібліотеки за адресою:

вул. Воїнів-Інтернаціоналістів,32
ЕНВК №5

Графік роботи:
з 7-45 до 16-15  щоденно
вихідний -  субота, неділя.

Немає коментарів: