вівторок, 23 квітня 2013 р.


Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека" у 2013/2014 навчальному році

Наказ МОН № 417 від 08.04.13 ро

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

№ 417 від 08 квітня 2013 року

Про проведення Всеукраїнського конкурсу
"Шкільна бібліотека" у 2013/2014 навчальному році

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека",
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства культури України від 25 січня 2012 року № 61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 209/20522, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.02.2013 № 79 "Про утворення Організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека", протоколу № 1 від 19.02.2013 засідання Організаційного комітету з організації та проведення Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека", який проходитиме у 2013/2014 навчальному році, та з метою належної організації конкурсу наказую:
1. Провести у 2013/2014 навчальному році Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека" (далі – конкурс) у три етапи:
  • 1-й етап: міський, районний – листопад-грудень 2013 року;
  • 2-й етап: міський (у містах Києві та Севастополі), обласний, республіканський в Автономній Республіці Крим) - лютий-березень 2014 року;
  • 3-й етап: всеукраїнський – з 12 травня по 20 червня 2014 року.
2. Затвердити:
  • номінації Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека" згідно переліку (додаток 1);
  • критерії оцінювання, за якими визначаються переможці та лауреати Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у відповідних номінаціях (додаток 2).
3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладам післядипломної педагогічної освіти забезпечити:
3.1. Організацію та проведення 1-го та 2-го етапу конкурсу.
3.2. Подання в установленому порядку організаційними комітетами 2-го етапу конкурсу на 3-й всеукраїнський етап матеріалів, з врахуванням рекомендацій (додатки 34).
4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) здійснити організацію проведення 3-го всеукраїнського етапу конкурсу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра       Б.М. ЖебровськийДодаток 1
до наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту       
08.04.2013 № 417

Перелік
номінацій Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» проводиться в номінаціях:

1. «Сучасній школі – сучасну бібліотеку» (для керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)
На номінацію подаються роботи, у яких представлено діючий управлінський проект із модернізації бібліотеки, перетворення її на сучасний бібліотечно-інформаційний, культурно-просвітницький центр закладу.
Проект включає: теоретичне і практичне значення, мету, завдання, локальні організаційні документи (концепцію/ програму/ модель, план діяльності, шляхи реалізації), вихідні, проміжні та кінцеві результати втілення задуму, взаємодію з педагогічним колективом, батьками учнів, громадськістю та практичні результати їх спільної діяльності в розвитку бібліотеки та створенні її позитивного іміджу.

2. «Шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу» (для бібліотекарів, педагогів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)
На номінацію подаються роботи, в яких представлено узагальнений досвід роботи за обраною темою в контексті:
особливостей функціонування бібліотеки в умовах упровадження нових освітніх стандартів;
забезпечення інформаційної підтримки навчально-виховного процесу, упорядкування різноманітних інформаційних ресурсів навчального призначення,  як   власних   так   і   віддалених,  забезпечення  безперешкодного
доступу до них;
стимулювання читання, формування у дитини навичок незалежного бібліотечно-інформаційного користувача та навичок критичного мислення, уміння використовувати на практиці інформацію незалежно від виду, формату та носія;
співпраці з педагогічним колективом, публічними бібліотеками, батьками, громадськістю.
Матеріали підкріплюються авторськими доробками: програмами, методиками, методичними матеріалами тощо, в т.ч. електронного характеру.

3. «Бібліотечний веб-ресурс» (для бібліотекарів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів)
Учасники даної номінації презентують діючі сайти (сторінки) бібліотек навчальних закладів, блоги бібліотекарів, які сприяють оптимізації діяльності
Продовження додатка 1

бібліотек, створенню бібліотечно-інформаційного середовища навчального закладу, формуванню інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури педагогів та учнів тощо.
Надсилається опис-анотація (презентація) веб-ресурсу  (назва, електронна адреса, його особливість, значення для різної категорії користувачів).   

4. «Методист-порадник» (для працівників органів управління освітою та науково-методичних служб місцевих органів виконавчої влади, методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які координують діяльність шкільних бібліотек)
На конкурс представляється узагальнений оригінальний досвід роботи методиста з науково-методичного супроводу діяльності бібліотек навчальних закладів або підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Матеріали оформляються у вигляді тематичного портфоліо, що вміщує:  чітке визначення та обґрунтування теми, практичні результати, висновки та матеріали, що розкривають тему (програми, положення, моделі, схеми, тести, розробки, презентації, пам’ятки, буклети, проспекти, списки літератури, копії статей тощо).
Робота має ґрунтуватися на принципах:
систематичності;
інноваційності;
авторському підходу;
взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу, публічними та шкільними бібліотеками, громадськістю;
виявлення кращого досвіду роботи керівників навчальних закладів, діяльності бібліотек, бібліотекарів;
самоосвіти;
поширення власного досвіду роботи.Директор Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти                                                                       О. А. УдодНемає коментарів: